హ్యాపీ న్యూ (నియు) ఇయర్

గత సంవత్సరంలో, మేము గాలి మరియు తరంగాలను ధైర్యంగా తీసుకున్నాము. నూతన సంవత్సరంలో, మన అసలు ఉద్దేశ్యాన్ని మనం ఎప్పటికీ మరచిపోలేము, ముందుకు సాగండి మరియు ముందుకు సాగండి.

హ్యాపీ న్యూ (నియు) సంవత్సరం!

hrth


పోస్ట్ సమయం: మార్చి -09-2021